Saicoba 500EC, 800EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Saicoba 500EC, 800EC

Saicoba 500EC, 800EC

  • Hoạt chất: Acetochlor (min 93.3%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    500EC: cỏ/sắn, mía, lạc, ngô 800EC: cỏ/ ngô, sắn, lạc