Safusu 20AP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Safusu 20AP

  • Hoạt chất: Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Long Sinh
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa