Ronata 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ronata 25EC

  • Hoạt chất: Oxadiazon min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đậu xanh