Rocten 74.8 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rocten 74.8 SL

  • Hoạt chất: Esterified vegetable oil
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    tăng hiệu quả của thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây lúa