Rice up 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Rice up 300EC

Rice up 300EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ lúa gieo thẳng