Rat K 2% DP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rat K 2% DP

  • Hoạt chất: Warfarin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/ đồng ruộng