Rasger 20 DP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rasger 20 DP

  • Hoạt chất: Warfarin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược QT Nhật Bản
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/đồng ruộng