Quickphos 56 % – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Quickphos 56 %

  • Hoạt chất: Aluminium Phosphide
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH UPL Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu mọt hại kho tàng, nông sản