Quash 276SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Quash 276SL

  • Hoạt chất: Paraquat (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Hextar Chemicals Sdn, Bhd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/đất không trồng trọt