Quack-adi 200SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Quack-adi 200SL

Quack-adi 200SL

  • Hoạt chất: Paraquat (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ đất không trồng trọt