Prize 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Prize 700WP

  • Hoạt chất: Niclosamide (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa