Premium 370WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Premium 370WP

Premium 370WP

  • Hoạt chất: Pretilachlor 330g/kg + Bensulfuron methyl 40g/kg+ chất an toàn Fenclorim 110g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng