Prefit 300EC, 342WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Prefit 300EC, 342WP

Prefit 300EC, 342WP

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l (342g/kg) + chất an toàn Fenclorim 100g/l (114g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    300EC: cỏ/ lúa 342WP: cỏ/lúa gieo thẳng