Pre-pat Azoxystrobin 50g/l + Prochloraz 62.5g/l – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Pre-pat Azoxystrobin 50g/l + Prochloraz 62.5g/l

Pre-pat Azoxystrobin 50g/l + Prochloraz 62.5g/l

  • Hoạt chất: Thiamethoxam 300g/l +
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Tín AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    Xử lý hạt giống trừ rầy nâu/ lúa 412.5FS