Phaybuc 325sC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Phaybuc 325sC

Phaybuc 325sC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH King Elong
  • Đối tượng phòng trừ:

    Chết ẻo cây con/ lạc