Peso 480EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Peso 480EC

  • Hoạt chất: Acetochlor (min 93.3%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóc Môn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lạc, mía, sắn, ngô