Passport 6AB, 150GR, 180GR, 200GR, 240GR, 300GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Passport 6AB, 150GR, 180GR, 200GR, 240GR, 300GR

Passport 6AB, 150GR, 180GR, 200GR, 240GR, 300GR

  • Hoạt chất: Metaldehyde
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa