Parsa 15WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Parsa 15WP

  • Hoạt chất: Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa