Parlo 15WP, 25SC, 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Parlo 15WP, 25SC, 25WP

  • Hoạt chất: Paclobutrazol (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng /lúa