Paraxon 20 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Paraxon 20 SL

Paraxon 20 SL

  • Hoạt chất: Paraquat (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ ngô