Parany 35WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Parany 35WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 0.6% + Pretilachlor 34.4%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng