Paclo 10SC, 15WP, 15SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Paclo 10SC, 15WP, 15SC

  • Hoạt chất: Paclobutrazol (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa