Ozawa 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ozawa 250SC

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 50g/l + Quinclorac 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng