Opera 183SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Opera 183SE

  • Hoạt chất: Pyraclostrobin 133g/l + Epoxiconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng/ lạc, cà phê