OBV gold 720WP, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » OBV gold 720WP, 750WP

OBV gold 720WP, 750WP

  • Hoạt chất: Niclosamide 700g/kg (700g/kg) + Abamectin 2og/kg (50g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa