Nuxim gold 40EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nuxim gold 40EC

Nuxim gold 40EC

  • Hoạt chất: Quizalofop-P-tefuryl
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ đậu tương