NP snailicide 250EC, 700WP, 820WP, 860WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » NP snailicide 250EC, 700WP, 820WP, 860WP

NP snailicide 250EC, 700WP, 820WP, 860WP

  • Hoạt chất: Niclosamide (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa