Novi mars 315EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Novi mars 315EC

Novi mars 315EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300 g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 15g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng