Nomefit 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nomefit 500EC

Nomefit 500EC

  • Hoạt chất: Acetochlor 490 g/l + Pretilachlor 10 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lạc