Nomefit 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nomefit 300EC

Nomefit 300EC

  • Hoạt chất: Acetochlor 15 g/l + Pretilachlor 285 g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng