Nistar 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Nistar 500EC

Nistar 500EC

  • Hoạt chất: Acetochlor (min 93.3%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/đậu tương