Natos 15WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Natos 15WP

  • Hoạt chất: Acetochlor 14.0 % + Bensulfuron Methyl 0.8% + Metsulfuron Methyl 0.2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy