Nativo 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Nativo 750WG

  • Hoạt chất: Tebuconazole 500g/kg + Trifloxystrobin 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn/ lúa; rỉ sắt/ cà phê, lạc, đậu tương; thán thư/ hoa hồng, điều, cà phê; đốm lá/ hoa cúc, hồ tiêu; phấn trắng/ hoa hồng; thán thư, bệnh sọc đen/ ca cao; đốm vòng/ khoai tây