Napgibb 18SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Napgibb 18SP

  • Hoạt chất: Gibberellin 10% + Calciumglucoheptonate 6% + Boric acid 2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Đồng Bằng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, bưởi