Motin.tsc 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Motin.tsc 25EC

Motin.tsc 25EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop butyl 10g/l + Ethoxysulfuron 15g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng