Moren 25 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Moren 25 WP

  • Hoạt chất: Pencycuron (min 99%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa, chết ẻo cây con/ rau