Molucide 6GB, 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Molucide 6GB, 80WP

Molucide 6GB, 80WP

  • Hoạt chất: Metaldehyde
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa