Mobahex 7.5 RB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » Mobahex 7.5 RB

Mobahex 7.5 RB

  • Hoạt chất: Hexaflumuron (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/ công trình xây dựng