Mi stop 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Mi stop 350SC

Mi stop 350SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200 g/l + Difenoconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa