Mecaba 10GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Mecaba 10GR

  • Hoạt chất: Metaldehyde 7% + Carbaryl 3%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa