Map-Combo 10WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Map-Combo 10WP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa