Magtoxin 66 tablets, pellet – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc khử trùng kho » Magtoxin 66 tablets, pellet

Magtoxin 66 tablets, pellet

  • Hoạt chất: Magnesium phosphide
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khử trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu mọt hại kho tàng