Luster 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Luster 250SC

  • Hoạt chất: Pencycuron (min 99%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa