Luscar 425SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Luscar 425SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 20g/l + Carbendazim 375g/l + Hexaconazole 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp HP
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa; phấn trắng/ hoa hồng; thán thư/ vải; rỉ sắt/ cà phê; vàng rụng lá/ cao su; sương mai/ hành