Lunar 150WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lunar 150WP

  • Hoạt chất: Paclobutrazol (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh tưởng/ lúa