Lục diệp tố 1 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lục diệp tố 1 SL

  • Hoạt chất: Gibberellic acid 1g/l + NPK 9 g/l + Vi lượng
  • Tổ chức đăng ký: Viện Bảo vệ thực vật
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, đậu tương