Lk Top 325SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Lk Top 325SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá chín sớm/ lúa