Litosen 0.59 GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Litosen 0.59 GR

  • Hoạt chất: Sodium-5- Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 0.085% + Sodium-O- Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.185% + Sodium-P- Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.285% + Sodium - 2,4 Dinitrophenol 0.035%
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa