Lashsuper 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Lashsuper 250SC

Lashsuper 250SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 50 g/l + Tricyclazole 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, khô vằn/ lúa; héo đen đầu lá/ cao su; rỉ sắt, thán thư /cà phê, thán thư /điều; vàng rụng lá/cao su