Labem 85WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Labem 85WP

  • Hoạt chất: Sulfur 35% + Tricyclazole 50%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa